1. مهری میر شاهی , علی رضا قادری , مجید معینی زاده , اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۴۷-۶۴
  2. زهره کاوسی کوشا , علی رضا قادری , مجید معینی زاده , رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۷۵-۱۸۵
  3. مجید معینی زاده , سیدمحمود طباطبائی , بهروز مهرام , رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۶۹-۸۰
  4. مجید معینی زاده , بهروز مهرام , سیدمحمود طباطبائی , رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهد , روانشناسی نظامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۷-۴۸
  5. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فر , مجید معینی زاده , اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۴۹-۵۶